„ik“ Interkontakt a.s. je najväčšia dopravná a skladová logistická spoločnosť pôsobiaca v celej Európe.

Požadujeme:

  • Medzinárodný vodič;
  • Manažér-logistik;
  • Účtovník.
  • Manažér pre sociálne médiá a reklamy Google

Aktívne využívame hotové logistické riešenia a zavádzame nové obchodné procesy na zlepšenie našej práce. Svoje zásielky nám zverujú veľké medzinárodné spoločnosti aj menšie firmy. V našej spoločnosti zamestnávame viac ako 100 ľudí. Naši zamestnanci ovládajú niekoľko cudzích jazykov, aby nám uľahčili prácu s európskymi pobočkami a zákazníkmi. Napriek tomu, že je nás veľa, dokážeme pracovať ako tím a úspešne dosahovať naše ciele. Často musíte urobiť o niečo viac, než sa od vás očakáva. Výsledok je však vždy uspokojivý.

Kľúčovou požiadavkou kladenou na našich zamestnancov je schopnosť zorganizovať si pracovný plán tak, aby sme mali prehľad o všetkej práci, ktorú máme v súčasnosti vykonať. Naše vedenie je pri výbere kandidátov veľmi starostlivé. Naša spoločnosť disponuje veľkým vozovým parkom a zamestnávame niekoľko dispečerov súčasne, čo zvyšuje efektivitu ich práce.

Spoločnosť „ik“ Interkontakt a.s. je jedným z lídrov na trhu medzinárodnej nákladnej dopravy v Európe, krajinách SNŠ a Strednej Ázie.

Našim zamestnancom ponúkame

  • Slušné mzdy v súlade so zákonníkom práce;
  • Priateľská tímová práca v priateľskej atmosfére;
  • Kariérny rast;
  • Interné firemné školenie.

Kariéra v spoločnosti „ik“ Interkontakt a.s. je príležitosťou na uplatnenie vašich odborných znalostí a zručností. Ak radi riešite zložité logistické problémy a ste pripravení prevziať zodpovednosť za činnosti a rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú výsledky, práca v oblasti logistiky je vaša cesta. Je to jedna z najsľubnejších kariérnych ciest, akou sa môžete vydať.

U nás môžete získať bohaté a jedinečné skúsenosti v medzinárodnej preprave vlastných a externých vozidiel prostredníctvom špecifických školiacich programov a pokynov, ako aj skúseného nadriadeného počas skúšobnej doby, ktorý vám pomôže rýchlejšie sa adaptovať na nové pracovisko.

Ďalšie informácie získate na adrese HR Services:
praca@ikinterkontakt.com