Poslaním spoločnosti „ik“ INTERKONTAKT a.s. je vymazať jazykové a colné hranice vo svete logistiky, vytvoriť všeobecne zrozumiteľný a všeobecne prístupný prístup k medzinárodnému podnikaniu v globálnej ekonomike, zjednodušiť prechod štátnych hraníc.

„ik“ INTERKONTAKT a.s. urobila krok vytvorením skupiny spoločností so sídlom v rôznych krajinách. Úlohu, ktorú zohrávame nielen ako organizátor prepravy, ale aj ako diplomat, vám umožní byť si istý, že všetky problémy – od vyváženia mentality v rôznych krajinách až po kontrolu dokumentov a technické otázky – budú vyriešené bez akéhokoľvek úsilia z vašej strany.

Naším cieľom je poskytovať účastníkom zahraničných hospodárskych aktivít komplexné logistické riešenia, ktoré prispievajú k rozvoju ich podnikania, a to prostredníctvom:

– Vývoj a implementácia optimálnych logistických systémov pre pohyb a riadenie tokov tovaru od odosielateľov k príjemcom;

– neustále zlepšovať kvalitu služieb, ktoré plne spĺňajú očakávania zákazníkov;

– dodržiavanie všetkých dohôd dosiahnutých so zákazníkmi.

Hodnoty „ik“ INTERKONTAKT a.s. sú tie, bez ktorých by sme nemohli plnohodnotne existovať. Zákazníkov si vážime pre dôveru, partnerov pre spoľahlivosť, zamestnancov pre profesionalitu a IT produkty pre inovácie.